RG studio - Robert Gruszewski

Studio powstało w wyniku mojej fascynacji przestrzenią oraz potrzeby wydobywania i podkreślania jej naturalnego piękna.
    

Główną jego ideą jest wnikliwa obserwacja tego, co dzieje się we współczesnym designie, ale również w sztukach wizualnych czy muzyce tak, by uzyskać możliwie najszerszą perspektywę spojrzenia na zagadnienie.


Kluczową   rolę   w   projektowaniu    odgrywa   dla   mnie    przestrzeń   zastana.

To ona staje się inspiracją, wyznacza kierunek, a często podsuwa gotowe rozwiązania.

Najważniejsza    jednak     pozostaje    dla    mnie     perspektywa    użytkownika.

Dzięki niej, poza czysto estetyczną kreacją, ważna staje się funkcja i ergonomia.


Zajmuję się przede wszystkim projektowaniem wnętrz, architektury oraz grafiką, dzieląc czas między projekty własne i asystenturę na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

common.js">